Üyelik Sözleşmesi Yazdır

Hakaret, küfür, tehdit, taciz içeren, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayan, yasadışı içeriğe sahip yorumlardan yorum sahipleri sorumludur.

Seyretsek.com bu tür durumlarda üyesinin hesabını iptal etme ve girilen yorumu silme yetkisine ve yorum sahibine gerekli hallerde dava açma hakkına sahiptir.